Градски съвет на БСП-Варна

 1. Борислав Гуцанов – председател
 2. Аврам Тодоров
 3. Алекси Алексиев
 4. Ангел Колев
 5. Ангела Стойчева
 6. Апостол Христов
 7. Атанас Тихчев
 8. Богдан Караденчев
 9. Ваня Атанасова
 10. Венцислава Василева
 11. Веселина Христова
 12. Виолина Богданова
 13. Владимир Михалчев
 14. Владимир Монев
 15. Владко Влаев
 16. Галин Трифонов
 17. Галя Йорданова
 18. Дарина Димитрова
 19. Десислава Калоянова
 20. Диан Даскалов
 21. Диана Дживелска
 22. Димитър Дичев
 23. Димитър Чутурков
 24. Ива Танкова
 25. Ирена Георгиева
 26. Йорданка Юнакова
 27. Комна Митева
 28. Костадинка Аврамова
 29. Красимира Ковачева
 30. Мария Тодорова
 31. Миглена Петрова
 32. Милена Георгиева
 33. Николай Гочев
 34. Огнян Къчев
 35. Павел Раличков
 36. Руслан Влаев
 37. Стилиан Кърджилов
 38. Тодор Пастармаджиев
 39. Христо Боев
 40. Христо Райчев
 41. Христо Янчев
 42. Цветан Лацов
 43. Цветан Янакиев

Фейсбуки:

comments