Изпълнително бюро на БСП-Варна

 1. Борислав Гуцанов – председател
 2. Атанас Тихчев
 3. Богдан Караденчев
 4. Веселина Христова
 5. Владко Влаев
 6. Галин Трифонов
 7. Десислава Калоянова
 8. Димитър Чутурков
 9. Ирена Георгиева
 10. Николай Гочев
 11. Христо Боева
 12. Цветан Янакиев

Фейсбуки:

comments