Контролна комисия

  1. Керанка Кунева – председател
  2. Магдалена Парчева
  3. Георги Бончев
  4. Родина Орманова
  5. Дияна Валентинова
  6. Стелияна Пенева Бойкова
  7. Светлозара Добрева
  8. Калин Николов

Фейсбуки:

comments