Общ. съветници от групата на БСП–Варна Мандат 2015 г. – 2019 г.

Борислав Гуцанов,  Предсeдател на ГС на БСП-Варна

Gutsanov

Роден на 17 юни 1967 г. Завършва Математическата гимназия “Д-р Петър Берон” във Варна със специалност “Физика”. Висшето си образование завършва във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” със специалност “Корабоводене за гражданския флот”. Преминал обучение по програмата “Професионалният мениджър” към НБУ по еталона на световния лидер The Open University.
Владее английски и руски език. Дълги години работи в корабния, транспортния и логистичен бизнес. Председател на Общински съвет-Варна от 2005-2010 г., председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България през 2007 г., член на ГС на БСП-Варна от 1995 г., втори мандат член на НС на БСП и на ИП на БСП, народен представител в 42-ото НС. Женен, има две дъщери Сирма и Бояна.

Антраник Шакариян, Собственик и изпълнителен директор на транспортна компания

Shakarian

Роден на 21 юни 1961 г. Завършва средното си образование в Техникум по стъкларство в гр.Белослав. През 2007г. получива Certificate in Management от Open University. А през 2008г. – Diploma in management Studies.През 1997г. е избран за председател на ОАБС „Парекордзаган“,  сдружение с нестопанска цел, което се занимава изключително и само с благотворителност. Мероприятията са насочени към подпомагане провеждането на детски лагери, организацията на скаутите, танцовия състав към Арменската църква във Варна и други дейности, свързани с популяризиране на арменската култура и традиции. През 2001г. е избран на Председател на Църковното настоятелство към ААПЦ „Сурп Саркис“ Варна. Като такъв влага значителен ресурс във възстановяване на Арменската църква в гр.Варна, като средище на арменската общност в града, с което тя да бъде утвърдена като естествен духовен и културен център на общността. В началото на 2014г.  е избран за Председател на Епархийски Съвет  на Арменска Апостолическа Православна Църква в България. От 1982г. до 1991г. последователно работи в Завод за стъкло „Стойко Пеев“, КРЗ „Флотски арсенал“ Варна и в „Автостопанство 5“ – лекотоварни таксита. От 1991 г. като ЕТ „Аншак“ се занимава с частен бизнес с  основна дейност градски транспорт.През 1994 г. регистрира търговско дружество „Транстриумф“ ООД, чийто собственик и Изпълнителен директор е и до момента. Дружеството се занимава със същия предмет на дейност, като през годините значително увеличава дела си на пазара за обществени превози.В момента „Транстриумф Холдинг“ АД освен градски превози  извършва също така туристически транспорт, работнически превози, ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили и автобуси. От 2011г. към услугите, които дружеството предлага на гражданите добави и таксиметрови превози. Женен с две деца.

Христо Боев, председател на РС на БСП “Одесос”, адвокат, Варненска адвокатска колегия

Boev

Роден на 29 август 1974 г. Средното си образование завършва в НГХНИ “Константин Преславски”-Варна. Висшето си образование завършва в Софийския университет “Св. Климент Охридски” със специалност “Право”. Бил е сътрудник в политическия кабинет на министъра на външните работи през 2007 година. От няколко години е адвокат във Варненската адвокатска колегия. Член на БСП от 2000 година. Женен с две деца.

Януарий Вичев, председател на Български антифашистки съюз-Варна, търговски представител в частна фирма

Vichev

Роден на 1 януари 1953 г. Завършва II гимназия “П. Берон” във Варна. Висшето си образование завършва в Харковския инженерно-икономически институт в Украйна със специалност “Машинна обработка на икономическата информация”. Бил е проектант, занимавал се е с организационна и задгранична работа. Член на БСП от 1979г. Председател на Областен /Общински/ съвет на БАС – Варна и на Движението на ветераните в БСГ-Варна. Член на ГС на БСП Варна и на областния съвет, член на УС на КСД гр. Варна и на Движение “Русофили”. Областен координатор на инициативата “Ново поколение”. Женен, с две деца.

Милена Георгиева – заместник – председател на РС на БСП „Аспарухово”, инженер-мениджър

Georgieva

Родена на 12.06.1977 г. в град Варна. От 1988 г. до 1992 г. учи в Спортно училище „Георги Бенковски”, профил лека атлетика. Завършва СОУ „Елин Пелин” – Варна. През 2001 г. завършва висшето си образование в Технически университет – Варна,  специалност „Индустриален мениджмънт”, степен магистър. От 2002 г. до 2004 г. се занимава с  частен бизнес в областта на търговията. През 2005 г.  започва работа в  Район „Аспарухово” – Община Варна като главен експерт „Канцелария на кмета”. В периода от 2011 г. – 2015 г. изпълнява длъжността главен инспектор „Контрол на бюджетните приходи” в Район „Аспарухово” – Община Варна.

Фейсбуки:

comments