Районни съвети на БСП-Варна

 

Районен съвет “Одесос”
Христо Боев – председател

Boev

Районен съвет “Младост”
Ирена Георгиева – председател

 

 

EA7A7420

Районен съвет “Вл. Варненчик”
Десислава Калоянова – председател

 

Районен съвет “Аспарухово”
Галин Трифонов – председател

EA7A7559

 

Фейсбуки:

comments